Weberio idealusis biurokratijos modelis


Weberio idealusis biurokratijos modelis
Weberio idealusis biurokratijos modelis statusas T sritis Politika apibrėžtis Vokiečių sociologo M. Weberio sudarytas modelis, kuriame biurokratija laikoma racionalia valstybės valdymo forma. Pagrindinis Weberio suformuluotas biurokratijos principas yra jos santykinis racionalumas, palyginti su kitomis valdžios rūšimis (tradicine, charizmine ir teisine). Racionalumas įgyvendinamas pasirinkus teisingus tikslus (vidinis racionalumas) ir naudojant tinkamiausias priemones jų siekti (instrumentinis racionalumas). Weberio aprašytos biurokratijos būdingi bruožai: rašytinės taisyklės; neasmeninė valdžios struktūra; darbo pasidalijimas; valdžios institucijų ar postų hierarchija; nuopelnais pagrįstas darbuotojų įdarbinimas; piniginis atlyginimas pagal aiškias sutartis; įdarbinimas visam gyvenimui; institucijos veiklos kontrolė ir drausmė, kt. atitikmenys: angl. Weberian model of ideal bureaucracy ryšiai: susijęs terminasbiurokratija susijęs terminasnaujoji viešoji vadyba

Politikos mokslų enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. . 2007.

Look at other dictionaries:

  • Weberian model of ideal bureaucracy — Weberio idealusis biurokratijos modelis statusas T sritis Politika apibrėžtis Vokiečių sociologo M. Weberio sudarytas modelis, kuriame biurokratija laikoma racionalia valstybės valdymo forma. Pagrindinis Weberio suformuluotas biurokratijos… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • naujoji viešoji vadyba — statusas T sritis Politika apibrėžtis Nauja vadybos doktrina ir teorija, siejama su M. Weberio idealiosios biurokratijos modelio kritika, orientacija į vartotojų poreikius ir efektyvią vyriausybę. Naujosios viešosios vadybos (NVV; kartais –… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • new public management — naujoji viešoji vadyba statusas T sritis Politika apibrėžtis Nauja vadybos doktrina ir teorija, siejama su M. Weberio idealiosios biurokratijos modelio kritika, orientacija į vartotojų poreikius ir efektyvią vyriausybę. Naujosios viešosios… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • biurokratija — statusas T sritis Politika apibrėžtis Valstybės ar kitos socialinės institucijos valdymo sistema. Terminas buvo vartojamas apibrėžti Prūsijos valdymo tipą. Biurokratijos bruožus susistemino vokiečių sociologas M. Weberis. Siauriau apibrėžiama… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • bureaucracy — biurokratija statusas T sritis Politika apibrėžtis Valstybės ar kitos socialinės institucijos valdymo sistema. Terminas buvo vartojamas apibrėžti Prūsijos valdymo tipą. Biurokratijos bruožus susistemino vokiečių sociologas M. Weberis. Siauriau… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas